استراتژی فروش

یکی از بزرگترین چالش های تولید کنندگان در هر صنفی فروش محصول تولیدی میباشد فروش فیلتر هوا نیز از این قاعده مثتنی نیست با این تفاوت که فیلتر هوا یک جنس مصرفی اس و مصرف ان نه مقطی است نه فصلی
By |۱۳۹۸/۸/۲۰ ،۱۲:۴۷:۳۳ +۰۰:۰۰آبان ۲۰ام, ۱۳۹۸|نکات مهم|بدون دیدگاه

About the Author:

admin

ثبت ديدگاه