چین کن کاغذ فیلتر هوا فول اتومات

توضیحات

* فول اتمات

  • قالبیت تولید انواع چین و فیلتر هوا
  • استفاده از متریال و مواد اولیه با کیفیت و سخت (برعکس جاهای دیگر که از مواد اولیه بی کیفیت جهت پایین اوردن هزینه ماشین کار استفاده میکنند)
  • سرعت چین بالا با قابلبت تغییر
  • برش فول اتومات
  • چسب ریزی فول اتومات
  • علامت زن اتمات

 

  • مطلب تکمیل میگردد